Priser og betingelser

Informasjon og betingelser 

Storhaug rideklubb er åpen for alle som ønsker å bli medlem. Rideklubben disponerer hester, staller, ridehall, to ridebaner, ridesti og klubbhus ved Sørnestunet på Storhaug.

For påmelding til riding og/eller mer informasjon – Kontakt storhaug.rideklubb@gmail.com 

Påmeldingen til våre kurs er bindende med 2 måneders oppsigelsestid gjeldende fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen mottas. NB! Oppsigelsen må leveres på e-post!

Medlemmene må uoppfordret gi rideklubben oppdatert kontaktinformasjon ved behov.

Klubben tilbyr undervisning i riding, kjøring og voltige. Vi har i tillegg leietimer for de minste (under 8 år), hvor foreldre er med og leier på tur.

Styret i rideklubben har gjort vedtak om at prisen på riding skal korrigeres hvert år i forhold til prisstigning. Vi har fast månedspris for riding/kjøring og leietimer. Prisen er basert på et gjennomsnitt, selv om noen måneder har flere hellig-/fridager. Ubrukte timer refunderes ikke.
Leietimer koster kr 750,- pr måned for riding en gang i uken.
Ordinære ridetimer koster kr 955,- pr måned for riding en gang i uken.
Rideklubben sender faktura hver måned.

Undervisningen følger skoleruten til St. Svithun skole

Alle som rir på Sørnestunet må være medlem av Storhaug rideklubb. Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår og er ikke knyttet til aktivitet. Det betyr at du kan være medlem av klubben, selv om du ikke rir.
Kontingenten er fastsatt til:
• Kr 600,- pr medlem
• Kr 900,- for hele familien (familiemedlemskap)

Alle medlemmer/familiemedlemskap må også betale 250,- i året for 8 nr. av Hestesport. Rideklubben er tilknyttet Norges Rytterforbund er dette et medlemsblad som alle klubbmedlemmer skal få. Abonnementet er obligatorisk og kan derfor ikke velges bort av medlemmer som er tilknyttet rideklubben.

Økonomisk støtte til riding?
Har du et barn som har lyst til å ri, men finner det vanskelig å betale for aktiviteten? Kanskje vi kan hjelpe! Ved behov kan rideklubben søke om økonomisk støtte fra Idrettsrådet som gjør det mulig å tilby riding til redusert pris. Ta kontakt med storhaug.rideklubb@gmail.com for nærmere informasjon.

Sikkerhet.
Riding kan være farlig. For å redusere risikoen har Storhaug rideklubb sikkerhetsregler som bygger på Norges Rytterforbunds regler. Alle utøvere må bruke hjelm (med unntak for voltige og enkelte former for kjøring). Sprangryttere, kusker og gromer som kjører maraton må bruke sikkerhetsvest ut året de fyller 18 år. Vi anbefaler alle ryttere å bruker sikkerhetsvest. Ryttere må bruke fottøy med hæl. Rideklubben har både hjelmer, støvler og sikkerhetsvester til utlån.

Dugnad og fellesskap.
Klubben arrangerer dugnader etter behov og anslagsvis 1 – 2 ganger hvert halvår. Da blir alle klubbens medlemmer og foresatte informert på forhånd i egen e-post. Vi oppfordrer så mange som mulig til å nyte fellesskapet og bli med.

Advertisement