Årsmøte i Storhaug rideklubb 2022

Årsmøtet gjennomføres 28 mars 2022 kl. 19.30 i varmestuen Sørnestunet 16

Saksliste:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:    Behandle

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

Sak 14.1 Styret:

Leder:              Justina Haukelid             ( på valg )               

Nestleder:  Ellen Dahl                             ( på valg )

Styremedlem:  Kurt Drange Jensen        ( på valg )

Styremedlem:  Anne Lise Fjeldså           ( ikke på valg)

Styremedlem:  Bård Johansen                ( ikke på valg) 

Styremedlem:  Johanne Midthun.           ( ikke på valg)

Styremedlem:  Giulia Flach                      ( ikke på valg)

Styremedlem:  Eira Hurlen                      ( ny medlem)

Styremedlem:  Kjersti Sagerup               ( ny medlem)

Sak 14.2 Kontrollutvalg:

Kontrollutvalg medlem 1: Vlad Haukelid

Kontrollutvalg medlem 2: Edith Lenz

Sak 14.3 Valgkomite:

Valgkomite medlem 1:  Anniken Kranstad

Valgkomite medlem 2:  Kitte Kristensen

Varamedlem:  Kristian Tjomsland

Sak 15: Vedta egen instruks for kontrollutvalget

Sak 16: Vedta egen instruks for  valgkomiteen

Sak 17. Informere årsmøtet om ny lovnorm

Dokumenter:

  • idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  • Regnskap i revidert stand
  • Kontrollutvalgets beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Valgkomiteens innstilling
  • Instruks for kontrollutvalget
  • Instruks for valgkomiteen
  • Ny lovnorm

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Justina Haukelid kontaktes på just.tann@gmail.com.

Med vennlig hilsen
styret

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s