Innkalling til årsmøte i Storhaug rideklubb 2023

Til medlemmene i Storhaug rideklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhaug rideklubb

Årsmøtet avholdes 22.03.2023 på Sørnestunet 11.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.2023 til just.tann@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside  https://storhaugrideklubb.wordpress.com

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Storhaug rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til [navn på idrettslaget]. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Storhaug rideklubbens lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Justina Haukelid kontaktes på just.tann@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Advertisement

Oppdatering: mobilen er funnet. Meldinger kan sendes til rideskolens mobil. Hei. Vi finner ikke rideskolens telefon, hvis noen skal sende beskjeder på SMS må dere inntil videre sende til 41554037.Jeg vil samtidig minne om at det er veldig viktig at vi får beskjed når noen ikke kan komme til ridetimen sin. Vi må vite hvem som kommer når vi setter opp dagens timeplan, da kan vi fordele hestene på best mulig måte.mvh Kristian

Årsmøte i Storhaug rideklubb 2022

Årsmøtet gjennomføres 28 mars 2022 kl. 19.30 i varmestuen Sørnestunet 16

Saksliste:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:    Behandle

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

Sak 14.1 Styret:

Leder:              Justina Haukelid             ( på valg )               

Nestleder:  Ellen Dahl                             ( på valg )

Styremedlem:  Kurt Drange Jensen        ( på valg )

Styremedlem:  Anne Lise Fjeldså           ( ikke på valg)

Styremedlem:  Bård Johansen                ( ikke på valg) 

Styremedlem:  Johanne Midthun.           ( ikke på valg)

Styremedlem:  Giulia Flach                      ( ikke på valg)

Styremedlem:  Eira Hurlen                      ( ny medlem)

Styremedlem:  Kjersti Sagerup               ( ny medlem)

Sak 14.2 Kontrollutvalg:

Kontrollutvalg medlem 1: Vlad Haukelid

Kontrollutvalg medlem 2: Edith Lenz

Sak 14.3 Valgkomite:

Valgkomite medlem 1:  Anniken Kranstad

Valgkomite medlem 2:  Kitte Kristensen

Varamedlem:  Kristian Tjomsland

Sak 15: Vedta egen instruks for kontrollutvalget

Sak 16: Vedta egen instruks for  valgkomiteen

Sak 17. Informere årsmøtet om ny lovnorm

Dokumenter:

  • idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  • Regnskap i revidert stand
  • Kontrollutvalgets beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Valgkomiteens innstilling
  • Instruks for kontrollutvalget
  • Instruks for valgkomiteen
  • Ny lovnorm

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Justina Haukelid kontaktes på just.tann@gmail.com.

Med vennlig hilsen
styret

Årsmøte i Storhaug rideklubb

Årsmøtet gjennomføres 28 mars 2021 kl. 19.30

Årsmøte avholdes i varmestuen på Sørnestunet i år.

Saksliste og saksdokumenter:

Rideskolen starter 17. august

Velkommen til rideskolestart mandag 17.august! 🙂
I tråd med retningslinjene fra myndigheter er det nå disse korona-reglene som gjelder hos oss:
Vi trenger ikke bruke hansker lenger, men alle må møte med vaskede hender og bruke sprit før og etter timen!
Det er satt opp spritflasker ute og inne. Det er også mulig å vaske hendene i hestedusjen bak tribunen. Toalettet er fremdeles stengt.
Elever som ønsker kan børste og sale på hestene selv (husk å komme i god tid før timen begynner). Eller hente dem i drivhuset hvis stallhjelpene har salt på. Bare personer som har en grunn får være i drivhuset – foreldre må vente utenfor.
Foreldre som venter, kan sitte på tribunen med 1 meter avstand. For øvrig er det viktig at alle følger de vanlige smittevernsreglene (avstand, hygiene o.l.)

Vi gleder oss til å se dere igjen!

IMG_57631

Støtte fra Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har opprettet et ekstraordinært Korona-fond på 100 millioner kroner for å støtte lag og foreninger på Vestlandet som gått glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien.

Vi har søkt, og fått tildelt 150 000 kr!!!!

Vi er svært glade og takknemlige for disse sårt trengte midlene.
thumbnail_IMG-1454 (1)

thumbnail_IMG-1463

Rideskolen starter igjen 20. april

Rideskolen starter igjen mandag 20.april! 🙂
For at dette skal fungere med de nye reglene for smitteverntiltak ber vi alle lese denne informasjonen: ⚠️
De generelle smittevernreglene gjelder på rideskolen også; holde god hygiene, vaske hender ofte, unngå store grupper (maks 5) og minsteavstand 2 meter. I tillegg må vi innføre følgende rutiner for å kunne drive forsvarlig:

Alle bygninger er stengt for rideelever, foreldre og andre tilskuere. Tribunen er stengt.

Rideelever møter opp på tunet foran drivhuset. Der får du utlevert og stiger på hesten. OBS. Pass på avstanden mens du venter og ved overlevering! Det vil være tilgjengelig trapper o.l. til hjelp ved påstiging.

Vi vil trenge plassen på tunet til hester og elever. Derfor er det stengt for innkjøring til rideklubben mens rideundervisningen pågår. Alternativ parkering kan være i Ramsvigkroken ved sykehjemmet, i Nymansveien eller på Godalen VGS.

Alle må bruke eget personlig utstyr. Det er ikke lov å bruke rideskolens hjelmer og vester. Alle må bruke hansker mens de er på rideskolens område. Dette gjelder ryttere, eventuelle foreldre, stallhjelper og instruktører.

Toalettet er stengt. Det vil være mulighet for håndvask i hestedusjen bak tribunen.

Ingen som har feber eller symptomer på lufveissykdommer får komme til rideskolen.

Instruktører og stallhjelpere har ikke anledning til å hjelpe ryttere opp på hesten!
Elever som trenger hjelp kan ha med en forelder som hjelper dem opp på hesten i begynnelsen av timen. Hvis eleven går av, og ikke kommer på igjen uten hjelp er timen over!

Det vil være enda viktigere enn til vanlig å holde en hestelengde avstand. Det kan bli nødvendig å avvise ryttere som ikke klarer dette. Det er også sannsynlig at begynnere må ri mer i skritt enn de er vant til siden det gjør det lettere å kontrollere avstanden.

Velkommen til riding!

Her er link til Rytterforbundets “koronavettregler”